×
Zavolejte nám: +420 603 214 301
×
Napište nám

Jaký je rozdíl mezi likvidací a insolvencí?

14. 08. 2018

Mnoho lidí tyto dva pojmy velmi často zaměňuje, přestože jde o kvalitavně naprosto odlišné formy vypořádání majetku obchodní společnosti. Zatímco likvidace se může týkat i naprosto zdravé firmy, kde se pouze společníci, příp. obdobně zainteresované osoby, dobrovolně rozhodnou ukončit činnost své společnosti, insolvenční řízení - resp. následný konkurs - je velmi přesně zákonem definovaný a soudem kontrolovaný postup, jak vypořádat majetek společnosti, která je v úpadku. 

Co je to úpadek?

Velmi zjednodušeně řečeno je to aktuální stav hospodaření a majetku společnosti, kdy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že společnost (i) nebude v dohledné době schopna uhradit všechny svoje splatné i nesplatné závazky, a to ani za cenu zpeněžení veškerého svého majetku (je předlužena), nebo má min. dva věřitele, jejichž pohledávky jsou po splatnosti více než 30 dnů a tyto není možné splatit (platební neschopnost).  V obou případech je úpadek vázán na mnohost věřitelů. Tzn. pokud společnost má pouze jednoho věřitele, tak nesplňuje definici úpadku - což je velmi důležitá podmínka. Ale tuto variantu probereme zase v jiném článku.

Abychom tedy shrnuli výše uvedené:

Znakem likvidace je dobrovolnost - společnost se ze své vůle rozhodne ukončit činnost a rozdělit likvidační zůstatek mezi společníky. 

Insolvenční řízení (konkurs) znamená naopak nucené vypořádání majetku společnosti a uspokojení věřitelů společnosti z konkursní podstaty.

V praxi se však velmi často stává, že dobrovolná likvidace se následně vyvine v insolvenci, neboť věřitelé se zpožděním uplatní všechny své, dosud nepromlčené, pohledávky (smluvní pokuty, úroky z prodlení, uplatní záruky na dodaná díla, apod.). Pokud likvidátor v průběhu likvidace zjistí, že společnost splňuje definici úpadku, je povinen podat za likvidovanou společnost insolvenční návrh. Likvidace se tím přerušuje a probíhá klasické insolvenční řízení, které zpravidla vyústí v konkurs. V případě, že je společnost v likvidaci, nelze po podání insolvenčního návrhu požádat o moratorium, tedy o lhůtu, během níž by bylo možno případně vyjednávat s věřiteli. 

Likvidace a insolvence jsou tedy dva naprosto odlišné způsoby řešení konkrétní situace obchodní společnosti, které spolu však velmi úzce souvisí a mohou na sebe navzájem navazovat.  

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace