×
Zavolejte nám: +420 603 214 301
×
Napište nám

Likvidace společnosti z rozhodnutí soudu

14. 08. 2018

Neplní-li obchodní společnost některé své povinnosti, může soud rozhodnout o jejím zrušení s likvidací (dále jen likvidace) a jmenovat likvidátora. Likvidace je současně "nejvyšším trestem" v rámci zákona o trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Ať tak či onak, jde o rozhodnutí nezávislé na vůli členů takovéto obchodní korporace a má proto, oproti likvidaci dobrovolné, některá specifika.

Největším rozdílem, oproti likvidaci dobrovolné, je právo soudu jmenovat likvidátorem člena statutárního orgánu společnosti (např. jednatele), a to i bez jeho souhlasu. Tento likvidátor současně nemůže ze své funkce odstoupit, ledaže by s tím opět souhlasil soud. Před účinností nového občanského zákoníku mohl být jmenován likvidátorem i společník společnosti, ovšem touto možností dnes už soudy nedisponují.

Pokud určený likvidátor neplní své povinnosti, případně nelze likvidátorem jmenovat člena statutární orgánu společnosti (např. z důvodu, že všichni členové dříve z funkce odstoupili..), může soud jmenovat likvidátora, kterého vybere z osob, zapsaných v seznamu insolvenčních správců.

Povinnost likvidátora jmenovaného soudem i likvidátora "dobrovolného" jsou totožné, s tím rozdílem, že likvidátorovi vybranému soudem ze seznamu insolvenčních správců náleží za výkon funkce odměna, která, v případě, že je likvidovaná společnost bezmajetná, je hrazena z prostředků státu - tedy rozpočtu ČR. Tato odměna je, vzhledem k množství povinností, které likvidátor musí splnit, velmi nízká a mezi insolvenčními správci proto není o výkon této funkce příliš velký zájem.

Pokud byla Vaše společnost zrušena z rozhodnutí soudu a Vy jste byl jmenován likvidátorem, máte přeci jen šanci přenechat výkon své funkce profesionálům. NOZ  nabízí možnost, jak se z funkce vyvázat: Nedobrovolně jmenovaný likvidátor může navrhnout soudu, aby ho funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby funkci vykonával a nechat se nahradit jinou osobou.

Pokud by Vás zajímalo, jak na to, kontaktujte v této věci naši společnost a my Vám s tímto řešením pomůžeme.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace