×
Zavolejte nám: +420 603 214 301
×
Napište nám

Zveřejnění likvidace v Obchodním věstníku: Drahý archaismus...?

03. 09. 2018

"Likvidátor zveřejní bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát za sebou alespoň s dvoutýdenním odstupem oznámení o likvidaci společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce od druhého zveřejnění..."

Tak zhruba zní § 198, odst. 2., občanského zákoníku (dále jen NOZ). Co to prakticky znamená pro obchodní společnost, která chce ukončit činnost?

Členové právnické osoby, kteří by rádi činnost své společnosti ukončili, musí splnit mnoho povinností, které v mnoha případech znamenají pouze formální úkony, jež zřejmě nemají jiný důvod, než tahat peníze z kapes zainteresovaných osob. Tyto povinnosti, v konečném důsledku, stejně neplní cíle, které by, dle důvodových zpráv k zákonům, měly plnit.

Pokud se společníci rozhodnou ukončit činnost své korporace, pak prvním úkonem je rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, které - jak už je v Čechách zvykem - musí být ve formě notářského zápisu. To samozřejmě není zadarmo: Cena za notářský zápis se, v závislosti na počtu úkonů, stejnopisů, počtu společníků, atp., pohybuje od 6 tis. Kč výše. Likvidované společnosti současně musí být jmenován likvidátor, který přebírá drtivou většinu pravomocí statutárního orgánu.
Rozhodnutí o zrušení společnosti musí být následně vloženo do obchodního rejstříku. Ok. Z veřejného zápisu společnosti, dostupného na www.justice.cz, je tak zřejmé, že společnost byla zrušena s likvidací a kdo byl jmenován likvidátorem. Vklad do rejstříku samozřejmě též není zadarmo, přičemž cena za zápis změn činní +- Kč 2.000,-- , v závislosti na tom, zda vklad provede notář přímým zápisem, nebo klasickým podáním sám statutární orgán.

Selským rozumem uvažující člověk by si řekl, že vzhledem k tomu, že obchodní rejstřík je zdarma a online přístupný, že už pro zveřejnění likvidace své firmy udělal dost. Tak tomu však bohužel není...

Vedle obchodního rejstříku existuje ještě takzvaný Obchodní věstník, který má povahu veřejnoprávního periodika a oznámení o likvidaci společnosti musí být zveřejněno i v něm - viz shora uvedený citát z NOZ. Oznámení o likvidaci musí obsahovat mj. označení společnosti (dle obchodního rejstříku), jméno a adresu TP jmenovaného likvidátora (dle obchodního rejstříku) a výzvu pro věřitele, kde mohou přihlašovat své pohledávky (poslední povinnost je jedinou informací, která se v obchodním rejstříku nevyskytuje). Ze zákona musí být tyto informace zveřejněny min. dvakrát po sobě s min. 14 denním odstupem. Vzhledem k tomu, že Obchodní věstník je sice zřízen ze zákona, ale jeho provozem je pověřena soukromá společnost, ani tento zápis není zadarmo: Oznámení o likvidaci, zveřejněné 2x po sobě, činí, dle aktuálně platného ceníku, Kč 2.178,-- vč. DPH.

Chápeme, že za Rakouska - Uherska, kdy nebyl internet a na výpis z obchodního rejstříku se často dlouho čekalo, mělo zveřejnění informace o likvidaci společnosti v pravidelně tištěném periodiku jakýž takýž smysl. Dnes, kdy je vše dostupné na pár kliknutí a obchodní rejstřík můžeme dokonce online monitorovat (dostávat informace ohledně změn v konkrétní společnosti třeba mailem), pozbývá tato zákonná povinnost smyslu. Povinně zveřejňované informace by bylo možno umisťovat přímo na veřejném zápisu společnosti v Obchodním rejstříku. Bylo by to logické, přehledné a levné  ...

Tak pokud to páni zákonodárci myslíte s tím bojem proti byrokracii vážně a současně chcete podnikatelům trošku zjednodušit život, zkuste začít třeba tímto tématem. Stačila by pouze mírná úprava první věty tohoto článku ... :-)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace